Government Orders

Sr No.Order No.Order DateOrder Subject Category
1 1305/ 27-13-2019-2/17 [362 KB] Language: [Hindi] 20 Sep 2019 Pronnatti/ Vigyapti Establishment
2 443 (1) /27-1-2019 [199 KB] Language: [Hindi] 31 Jul 2019 Swikrit 1021 asthayi pravidhik pado / prabharo ki varsh 2019-20 ki nirantarta ke sambandh mein Establishment
3 1074/ 27-10-19-Budget/19 [240 KB] Language: [Hindi] 22 Jul 2019 Financial Sanction Financial approvals
4 1075 /27-10-19-17Budget/ 19 [402 KB] Language: [Hindi] 22 Jul 2019 Financial Sanction Financial approvals
5 801(1) /27-10-19 [414 KB] Language: [Hindi] 11 Jul 2019 Ghaziabad - Asafal Rajkiya Nalkoop sankhya -84 H.G. ke punar nirman ki pariyojna hetu vittiya swikriti Financial approvals
6 73/ 2019/827 / 27-10-19-04 बजट/ 2019 [361 KB] Language: [Hindi] 24 Jun 2019 Financial Sanctions Financial approvals
7 900/ 27-13-2019 [175 KB] Language: [Hindi] 14 Jun 2019 Regarding promotion of Assistant Engineeer Establishment
8 67/ 2019/ 819/ 27-10-19-07 B / 08 [362 KB] Language: [Hindi] 10 Jun 2019 Nalkoop ke naveenikaran aivam pratisthapna karya ki vittiya swikriti Financial approvals
9 822/27-13-2019 [55 KB] Language: [Hindi] 03 Jun 2019 Promotion Establishment
10 57 /2019/ 823/ 27-10-19-20 (Budget)/18 [210 KB] Language: [Hindi] 29 May 2019 Financial sanction Financial approvals
Displaying 1 - 10 of 271123...Last