Government Orders

Sr No.Order No.Order DateOrder Subject Category
1 2565/27-1019-100(4)/19 [204 KB] Language: [Hindi] 29 Oct 2019 Sahayak Abhiyanta (Yantrik) ke pad par padsthapna ke sambandh mein Establishment
2 2552/ 27-10-19-100(4) /19 [186 KB] Language: [Hindi] 24 Oct 2019 Sahayak Abhiyanta (Yantrik) ke pad par padsthapna ke sambandh mein Establishment
3 1523/सत्ताईस-13-2019 [130 KB] Language: [Hindi] 24 Oct 2019 Invitation forwarded by government to Newly Selected Assistant Engineer (Civil) for selecting district-wise choice. Establishment
4 1305/ 27-13-2019-2/17 [362 KB] Language: [Hindi] 20 Sep 2019 Pronnatti/ Vigyapti Establishment
5 443 (1) /27-1-2019 [199 KB] Language: [Hindi] 31 Jul 2019 Swikrit 1021 asthayi pravidhik pado / prabharo ki varsh 2019-20 ki nirantarta ke sambandh mein Establishment
6 1074/ 27-10-19-Budget/19 [240 KB] Language: [Hindi] 22 Jul 2019 Financial Sanction Financial approvals
7 1075 /27-10-19-17Budget/ 19 [402 KB] Language: [Hindi] 22 Jul 2019 Financial Sanction Financial approvals
8 801(1) /27-10-19 [414 KB] Language: [Hindi] 11 Jul 2019 Ghaziabad - Asafal Rajkiya Nalkoop sankhya -84 H.G. ke punar nirman ki pariyojna hetu vittiya swikriti Financial approvals
9 73/ 2019/827 / 27-10-19-04 बजट/ 2019 [361 KB] Language: [Hindi] 24 Jun 2019 Financial Sanctions Financial approvals
10 900/ 27-13-2019 [175 KB] Language: [Hindi] 14 Jun 2019 Regarding promotion of Assistant Engineeer Establishment
Displaying 1 - 10 of 274123...Last